سالنامه سلامت

اطلاعات دارویی, رواشناسی, روزشمار پزشکی, سالنامه سلامت, فالنامه حافظ, مطالب

اکتيويتت چارکول (ذغال فعال) ACTIVATED CHARCOAL

• موارد مصرف‌: زغال فعال براي درمان‌غيراختصاصي اورژانس در مسموميت‌ناشي از اکثر داروها و مواد شيميايي‌مصرف مي‌شود. اين دارو مي‌تواند به‌بسياري از سموم در معده پيوند يافته وجذب آنها را کاهش دهد، هر چند که درمسموميت با سيانور کاملا بي‌اثر و درمسموميت با اسيدهاي معدني‌، بازهاي‌سوزاننده‌، اتانول‌، متانول و املاح آهن‌،اسيدبوريک و مواد پاک کننده نسبتا بي‌اثر است‌. اين دارو براي درمان اسهال‌، سوءهاضمه‌، هيپرکلسترولميا و کمک به جذب‌گازهاي روده که موجب نفخ مي‌شوند نيزمصرف مي‌شود.
• مکانيسم اثر: به‌عنوان داروي ضداسهال‌،زغال فعال شده بسياري از محرکهايي راکه موجب اسهال و نارحتي گوارشي‌مي‌شوند، جذب سطحي مي‌کند. به‌عنوان‌پادزهر اين دارو مواد سمي خورده شده راجذب سطحي کرده و مانع از جذب آنها درمعده و روده مي‌شود.
• فارماکوکينتيک‌: اين دارو از مجراي گوارش جذب نمي‌شود و متابوليزه نيزنمي‌گردد. راه اصلي دفع آن از طريق‌مدفوع است‌. حداکثر اثر درماني چنانچه‌دارو طي 30 دقيقه پس از بلع ماده سمي تجويز گردد، حداکثر اثر درماني حاصل‌مي‌گردد.
• هشدارها:
1 ـ مصرف دارو ممکن است‌موجب بروز تهوع و استفراغ گردد که ممکن است در موارد بلع مواد سوزاننده يا هيدروکربن‌هاي فرارخطرناک باشد.
2 ـ مصرف طولاني اين دارو براي رفع‌ناراحتي‌هاي گوارشي کودکان زير 3 سال‌،ممکن است سوء تغذيه ايجاد نمايد.
• تداخل‌هاي دارويي‌: زغال فعال مي‌تواندداروهاي موجود در لوله گوارش را جذب‌کند. جذب استيل سيستئين خوراکي وشربت ايپکا را کاهش مي‌دهد. لذا درمواردي که مصرف هر دو دارو لازم است‌توصيه مي‌شود که زغال را فقط پس ازاتمام استفراغ تجويز کرد. زغال را نبايد باشير يا شربت مخلوط کرد زيرا ظرفيت‌جذب با آن کاهش مي‌يابد.
• نکات قابل توصيه‌:
1 ـ دارو در ظرف‌دربسته نگهداري شود.
2 ـ اگر قبلا به مسموم شربت ايپکا داده‌شده است‌، بعد از بروز استفراغ از اين دارواستفاده شود.
3 ـ استفاده طولاني مدت اين دارو به‌عنوان‌ضد نفخ توصيه نمي‌گردد.
4 ـ اين دارو رنگ مدفوع را سياه مي‌کند،اگرچه اين مسأله از نظر درماني اهميت‌ندارد.
5 ـ از مصرف همزمان با ساير داروهاخودداري شود.
• مقدار مصرف‌:
بزرگسالان‌: در مسموميت حاد مقدار 100g ـ 30 گرم (g/kg 2 ـ 1) به‌صورت‌سوسپانسيون در آب مصرف مي‌شود. دردرمان اسهال‌، مقدار 520 ميلي‌گرم‌مصرف مي‌شود که برحسب نياز، هر 30دقيقه تا يکساعت تکرار مي‌شود، حداکثرمقدار مصرف در اين موارد 4g/dayمي‌باشد. به‌عنوان ضد نفخ‌، مقدار 4 - 1گرم از دارو سه بار در روز بعد از غذامصرف مي‌شود.
• اشکال دارويي‌: Tablet: 250mg Suspension: 30g / 240ml


منبع : سالنامه سلامت

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 10:30  توسط غفاری فر  |